26 Eki

Neden İyi Tarım’ı hedefledik

"İyi Tarım" ı hedefliyoruz çünkü;

İyi tarım (Good Agricultural Practices - GAP), çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla gıda üretimi sürecinde uygulanan kalite ve güvenlik standartlarıdır. İyi tarım uygulamaları, bitki yetiştiriciliği, hayvancılık, balıkçılık ve ormancılık gibi tarımsal faaliyetlerde uygulanabilir.

İyi tarım uygulamaları, toprağın verimliliğini arttırmak, su kaynaklarını korumak, kimyasal kullanımını azaltmak, tarım ürünlerinin kalitesini arttırmak, gıda güvenliğini sağlamak ve çiftçilerin gelirini arttırmak gibi birçok amaç için kullanılır. Aynı zamanda, iyi tarım uygulamaları, üreticilerin sürdürülebilirliği sağlamalarına, tüketicilerin sağlıklı gıda tüketmelerine ve toplumların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına da yardımcı olur.

İyi tarım uygulamaları, tarım üretiminin tüm aşamalarında kullanılan yöntemler, teknikler, ekipmanlar ve girdilerle ilgilidir. Bunlar, tohum seçimi, gübre ve kimyasal kullanımı, sulama yöntemleri, tarım ekipmanı kullanımı, hasat ve depolama gibi faaliyetleri kapsar.

Biz de ekip olarak tüm süreci bu değerlere sahip çıkarak ilerleyeceğiz..

Betül..